Jos historia kiinnostaa, olet saapunut oikeaan osoitteeseen. Tällä sivustolla kerrotaan nimittäin yleisesti ottaen siitä, millaista elämä oli Suomessa 1700- ja 1800-luvuilla, mutta aivan erityisesti keskitytään Kemijärven kotiseutumuseoon, joka on mielestäni todellinen helmi kotimaanmatkailun saralla. Se on museo, jonne kannattaa ilman muuta suunnata, mikäli entisaikojen elämä kiinnostaa ja haluaa oppia ymmärtämään siihen aikaan eläneen ihmisen arkea ja maailmankatsomusta. Kemijärven kotiseutumuseo sijaitsee hyvin kulkuyhteyksien varrella vain noin puolen kilometrin päässä Kemijärven rautatieasemalta ja melko lähellä Rovaniemeä.

Maalaismaisemaa Kemijärveltä

Sääty-yhteiskunta vaikutti myös Suomessa

Aivan erityisen kiinnostavaa on perehtyä 1800-luvulle saakka vallinneeseen luokkayhteiskuntaan ja siihen, miten eri säädyt elivät hyvinkin erilaista elämää. Kemijärven kotiseutumuseo, johon tämä sivusto keskittyy aivan erityisesti, edustaa talonpoikaissäätyä, joka tuohon aikaan oli maamme suurin sääty. Yhdessä tämän sivun artikkeleista perehdytään syvällisemmin eri säätyjen elämään ja niiden välisiin eroihin. Lisäksi kerrotaan lyhyesti talonpoikaisperheestä, joka Kemijärven kotiseutumuseon tilaa alunperin asutti ja jonka tarinaan pääsee syvällisemmin tutustumaan museokäynnin myötä.

Historian vaaliminen on ensiarvoisen tärkeää

Kemijärven kotiseutumuseo on oiva esimerkki siitä, kuinka historiaa täytyy vaalia. Suomestakin löytyy aivan valtavasti kulttuuriperintöä, joka vähitellen rupeaa katoamaan, ellei siitä pidetä huolta. Kemijärven kotiseutumuseo on poikkeuksellisen hyvinsäilynyt kokonaisuus, jossa käyminen avartaa mieltä valtavasti. Toisaalta entisaikojen elämä oli yksinkertaista ja idyllistä, mutta samalla pohjoisen karut elinolot kuten pitkä talvi asettivat ankarat olosuhteet esimerkiksi maanviljelylle ja yleisesti ottaen elämässä pärjäämiselle. Kemijärven kotiseutumuseo pitää sisällään päärakennuksen ohella muun muassa aittoja, tallin, navetan ja saunarakennuksen, joilla jokaisella oli tärkeä merkitys tilan toiminnassa. Tälläkin sivulla pääsee tarkemmin lukemaan siitä, miten tärkeä oli saunan rooli 1700- ja 1800-luvuilla. Saunassa synnyttiin ja sinne myös vietiin vainajat, joten Suomessa sen voidaan sanoa olleen kirjaimellisesti tärkeä paikka syntymästä kuolemaan.

Kotimaanmatkailu ja museot tuovat historian lähelle

Kotimaanmatkailu ansaitsisi osakseen enemmän arvostusta. Mitä enemmän Suomessa kiertelee kulttuuria ja perinteitä pursuavissa kohteissa, sitä enemmän tulee ymmärtäneeksi, kuinka arvokkaita paikkoja maastamme löytyykään. Tämän sivuston perimmäinen tarkoitus on rohkaista käymään tällaisissa kohteissa ja aivan erityisesti Kemijärvellä, jonka kotiseutumuseo on vailla vertaa! Sitä ennen voi kuitenkin valmistautua vierailuun tutustumalla tämän sivuston sisältöön, joka pohjustaa erinomaisesti vierailua Kemijärven kotiseutumuseoon!